Екология

Привет от “Феникс Инверс” ООД.

Природата не произвежда боклуци. Човечеството обаче бълва отпадъци лавинообразно. В САЩ например количеството на общинските отпадъци се е утроило от 1960- та година насам. С увеличаването на сметта се увеличават и усилията за нейното рециклиране. През 1980 г. в САЩ се преработват само 9.6% от отпадъците, докато днес този процент се е увеличил на 32%, подобна е и тенденцията в Европа.
Най-важните резултати от рециклирането са запазването на природните ресурси, икономията на енергия и по-малкото замърсяване. Всички тези ефекти произлизат от факта, че преработените материали заместват новите, чието производство е свързано с разходи на ресурси, енергия, изсичане на гори и замърсяване. Например при рециклирането на алуминия се изразходва 95% по-малко енергия, отколкото при извличането му от руда;а при стоманата – 60%. Металният скрап е може- би най- важният за рециклиране ресурс, и именно с тази дейност се занимава нашата фирма.

Поздрави от “Феникс Инверс” ООД.

сподели ме

Етикети: , , , , , ,

Вашият коментар