Електронни отпадъци

България продължава да бъде сметището на Европа за електронни отпадъци, където редица „вносители” на офис оборудване втора ръка внасят боклуците на Европа: компютри, монитори, принтери и копирни машини. Огромна част от тези продукти са абсолютен брак. Само малка част след примитивни ремонти бива продадена за 50-100 лева на подвели се по ниската цена потребители.

У нас все повече се вихри нерегламентираното трошене и разглобяване на стара техника по улиците и задните дворове. Всички тези отпадъци съдържат живак и олово и са опасни за околната среда. Примитивното им изгаряне замърсява въздуха, а тези отпадъци, които са строшени или пресовани върху земеделските земи водят до замърсяване на почвата и подпочвените води. За съжаление, работниците по сметища и клошари, които вършат тези дейности, не са наясно с опасностите и техните действия носят вреда на тях самите и на околната среда.

Фирма “Феникс Инверс” ООД призовава старата електронна техника да бъде изхвърляна само по регламентирания начин на регламентираните места.

бутон за социални мрежи

Вашият коментар