Малко повече за рециклирането

Рециклирането представлява превръщане на стари продукти (отпадъци) в нови материали, като така се предотвратява изхвърляне на потенциално полезни суровини, редуцира се изразходването на нови суровини, намалява се използването на енергия, намалява се замърсяването на водата и въздуха. Рециклирането е ключов компонент в модерната концепция за редуциране на отпадъците: “Reduce, Reuse, Recycle”.

Материалите подлежащи на рециклиране са много видове: стъкло, хартия, метал, пластмаса, текстил, електроника. Подобен ефецт има и получаването на компост от биоразфрадими материали- като храна, стари растения и др. , но това не се приема като типично рециклиране.

В най- тесен смисъл, рециклирането на един стар материал представлява получаване на същия, но нов материал- например от стара офисна хартия да се получи нова такава. Само че това е твърде скъпо и трудоеммко, затова при рециклирането най- често от един материал се прави по- различен- например от стара офис хартия се прави хартия за вестници.

Друга форма на рециклиране е извличането само на някои материали от дадени продукти: поради стойността им (олово от акумулатори или злато от компютърни компоненти) ; или поради вредността им за околната среда ( например меркурий от различни устройства) .

сподели ме

Етикети: , ,

Вашият коментар