Рециклиране на пластмасови бутилки

В бита ни все – по упорито навлизат пластмасовите бутилки, в които се предлагат всякакви напитки: бира, безалкохолни напитки, дори вино. Пластмасовите отпадъци са изключително вреден замърсител, но при правилното им рециклиране стават ценна суровина. Нашата фирма “Феникс Инверс” ООД знае това, и предлагаме изкупуване на пластмасови отпадъци и преработването им.

В завода ни за рециклиране събраната пластмаса се разделя според своя идентификационен код, който при бутилките е написан обикновено някъде до знака за рециклиране. След като се разпределят и по цветове, събраните и разделени пластмаси се пресоват и балират. Тези бали се придвижват към инсталации, където се измиват и смилат на малки парченца, които от своя страна се изсушават и стопяват в последствие. Полученият стопен материал минава през сито, от което се оформят гранули които са готов материал за производство на нови пластмасови изделия.

сподели ме

Етикети: ,

Вашият коментар