Стомана

Привет от “Феникс Инверс” ООД

Стоманата е един от най- подлаганите на рециклиране материали в света. В САЩ през 2000 година са били рециклирани 60 милиона тона стомана. Oсновно се рециклират стари контейнери, автомобили, уреди и съоръжения. В стоманената индустрия рециклирането се прилага от повече от 150 години главно по икономически причини. Стоманата не губи нищо от качествата си при рециклирането, а прилагането му спестява на индустрията 75 % от иначе необходимата енергия. Чрез рециклиране на един тон стомана се спестяват 1100 килограма желязна руда и 630 килограма въглища. Рециклирането има изключително важна роля както в икономически, така и в екологичен аспект, и ние от “Феникс Инверс” ООД оценяваме важността и отговорността на своята работа.

бутони за социални мрежи

Етикети: , , ,

Вашият коментар