Архив за август, 2010

Малко повече за рециклирането

10.08.2010
Рециклирането представлява превръщане на стари продукти (отпадъци) в нови материали, като така се предотвратява изхвърляне на потенциално полезни суровини, редуцира се изразходването на нови суровини, намалява се използването на енергия, намалява се замърсяването на водата и въздуха. Рециклирането е ключов компонент в модерната концепция за редуциране на отпадъците: "Reduce, Reuse, Recycle". Материалите подлежащи на рециклиране [...]