Архив за категорията 'Без категория'

ОБЯВА – 20.07.2019 г.

20.07.2019
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Увеличение на годишните количества събирани, [...]

Индустриални отпадъци

07.07.2011
Привет от "Феникс Инверс" ООД Нашата фирма за изкупуване, съхранение и преработка на метален скрап "Феникс Инверс" ООД предлага най - добри цени за отпадъците от вашето метално производство: стружки, бракувана продукция, остатъчен материал. Изкупуваме отпадъци от стомана, алуминий, мед, бронз и други материали. Предлагаме регулярно събиране на отпадъците от вашия склад или цех.

Пари за море

13.06.2011
Привет от "Феникс Инверс" ООД. Лятото дойде и сигурно много от вас се чудят как да отделят средства за така жадуваното море. Понякога парите са просто под носа ви. Разровете се и почистете Вашият килер, мазе или двор. Най - вероятно има стари електроуреди - неработещи печки, хладилници или перални; вече остарели и неизползвани тави, тенджери, [...]