Чугунени радиатори и вани

07.03.2012

Привет от “Феникс Инверс” ООД.

В много домове все – още се използват за отопление старите чугунени радиатори, които някога са вършели много добра работа. В сегашните условия обаче има много по – успешни алуминиеви предложения, които пестят разходи и отопляват по – добре. Много хора се въздържат от инвестиция в нов модерен радиатор, без да съобразяват че старият им чугунен радиатор може да донесе доста пари ако бъде предаден за скрап.

Един чугунен радиатор може да тежи до 300 килограма, което значи нелоши приходи.
Подобно е положението и със старите чугунени вани – те също могат да донесат известни средства, които ще помогнат за закупуването на нова модерна вана. Нашата фирма за изкупуване и преработка на скрап “Феникс Инверс” ООД предлага най – добри цени за изкупуване на стари чугунени радиатори, вани и прочее.

Рециклиране на автомобилни гуми

10.01.2012

Автомобилните гуми са бързо амортизиращ се продукт. Непрекъснатото им производство, изхабяване и съответно изхвърляне са голям проблем за околната среда.

Правилното им рециклиране, освен че решава екологичният проблем, създава от тях суровини с различно предназначение: в химическата и циментовата индустрия, за производство на асфалт, гумени подови настилки, изолационни настилки, дренажни системи, в обувната промишленост за подметки, фасадни изолации и орнаменти, бариери и пътни знаци, детски площадки, а е възможно и да бъдат и изгорени с цел производство на енергия. Рециклирането на автомобилни гуми има както екологично, така и икономическо значение.

Рециклиране на пластмасови бутилки

01.12.2011

В бита ни все – по упорито навлизат пластмасовите бутилки, в които се предлагат всякакви напитки: бира, безалкохолни напитки, дори вино. Пластмасовите отпадъци са изключително вреден замърсител, но при правилното им рециклиране стават ценна суровина. Нашата фирма “Феникс Инверс” ООД знае това, и предлагаме изкупуване на пластмасови отпадъци и преработването им.

В завода ни за рециклиране събраната пластмаса се разделя според своя идентификационен код, който при бутилките е написан обикновено някъде до знака за рециклиране. След като се разпределят и по цветове, събраните и разделени пластмаси се пресоват и балират. Тези бали се придвижват към инсталации, където се измиват и смилат на малки парченца, които от своя страна се изсушават и стопяват в последствие. Полученият стопен материал минава през сито, от което се оформят гранули които са готов материал за производство на нови пластмасови изделия.