Рециклиране на автомобилни гуми

10.01.2012

Автомобилните гуми са бързо амортизиращ се продукт. Непрекъснатото им производство, изхабяване и съответно изхвърляне са голям проблем за околната среда.

Правилното им рециклиране, освен че решава екологичният проблем, създава от тях суровини с различно предназначение: в химическата и циментовата индустрия, за производство на асфалт, гумени подови настилки, изолационни настилки, дренажни системи, в обувната промишленост за подметки, фасадни изолации и орнаменти, бариери и пътни знаци, детски площадки, а е възможно и да бъдат и изгорени с цел производство на енергия. Рециклирането на автомобилни гуми има както екологично, така и икономическо значение.

Рециклиране на пластмасови бутилки

01.12.2011

В бита ни все – по упорито навлизат пластмасовите бутилки, в които се предлагат всякакви напитки: бира, безалкохолни напитки, дори вино. Пластмасовите отпадъци са изключително вреден замърсител, но при правилното им рециклиране стават ценна суровина. Нашата фирма “Феникс Инверс” ООД знае това, и предлагаме изкупуване на пластмасови отпадъци и преработването им.

В завода ни за рециклиране събраната пластмаса се разделя според своя идентификационен код, който при бутилките е написан обикновено някъде до знака за рециклиране. След като се разпределят и по цветове, събраните и разделени пластмаси се пресоват и балират. Тези бали се придвижват към инсталации, където се измиват и смилат на малки парченца, които от своя страна се изсушават и стопяват в последствие. Полученият стопен материал минава през сито, от което се оформят гранули които са готов материал за производство на нови пластмасови изделия.

Рециклиране на желязо и алуминий

04.10.2011

Как точно се извършват процесите на рециклиране?

Алуминиевите отпадъци се мелят и разтопяват. Разтопеният алуминий се излива във форми, в които се втвърдява и е готов за по – нататъшна обработка. Алуминият не губи своите качества при рециклирането, процесът може да продължи до безкрайност.

Железните и стоманени отпадъци обикновено са покрити с тънък слой калай. Той е по-ценната суровина и може да бъде продаван и преработван многократно. При рециклирането му се отделя и оформя на калаени блокове. Остатъкът от желязото се подава в пещи, където се претопява и е готова суровина за нови изделия.