Публикации с етикет “енергия”

Алуминий

16.07.2010
Алуминият е най- често и ефикасно подлаганият на рециклиране материал. Алуминият получен от рециклиране не се различава по качества от новополучения, процесът не променя качествата му, затова може да се рециклира безкрайно. Рециклираният алуминий спестява 95 % от енергията необходима за получаване на нов такъв. Причината за това е че температурата необходима за [...]

Стомана

06.07.2010
Привет от "Феникс Инверс" ООД Стоманата е един от най- подлаганите на рециклиране материали в света. В САЩ през 2000 година са били рециклирани 60 милиона тона стомана. Oсновно се рециклират стари контейнери, автомобили, уреди и съоръжения. В стоманената индустрия рециклирането се прилага от повече от 150 години главно по икономически причини. Стоманата не губи нищо [...]