Публикации с етикет “медни сплави”

Мед

02.09.2010
Така любимият на някои наши сънародници метал е един от най - старите известни на човечеството добивани материали, и една от основните предпоставки за еволюцията на хората. Най - старите свидетелства за добив на Мед датират отпреди 10 000 години. В наши дни медта има огромно приложение - в електропреносната и електроразпределителната мрежа, електроника, направа на [...]