Изкупуване на пластмаса

"Феникс Инверс" ООД, гр. Ловеч извършва изкупуване на пластмасови отпадъци, които се преработват до регранулат.

Изкупуваме следните видове отпадъчна пластмаса:

  • HDPE - полиетилен ниско налягане - бутилки, туби от почистващи препарати, тръби, резервоари за гориво, детски играчки;
  • LDPE - стреч фолио, торби, найлон;
  • PP - бутилки, туби, бидони, каси за мляко и бира, играчки.

Производственият процес включва следните етапи:

  1. Изкупуване на дребно и на едро на пластмасовите отпадъци от полиетилен ниско налягане (HDPE) и полипропилен (PP) .
  2. Извършване на сортировка по материал и цвят и механично премахване на ненужни примеси (етикети, лепила и др.)
  3. Шредиране (грубо смилане) на пластмасовия материал чрез мелница.
  4. Следва изпиране на суровината и последователно преминаване през различни фази преди регранулирането (миене, разделяне на фракции, агломериране).
  5. Гранулиране на материала - извършва се чрез екструдерна машина. Агломерираният материал се нагрява до определена температура при което се стапя. Стопеният материал се нарязва на ситни гранули.

Така рециклираният пластмасов гранулат е готов за повторно използване.