Изкупуване на скрап от fenixinvers.com

"Феникс Инверс" ООД, гр. Ловеч е създадено преди повече от половин век. Основният предмет на дейност на дружеството е изкупуване, сортиране, заготовка и рециклиране на черни и цветни метали отпадащи в производствената дейност. От 1998 г. дружеството е частно. Търговското му седалище е в гр. Ловеч.

Дружеството разполага с добра материално-техническа база. Има открити и закрити складови площи освен в гр. Ловеч и в градовете - Стара Загора, Плевен, Троян, Тетевен, Луковит и Свищов. Много добре оборудвано е с подемно-транспортна и заготвителна техника необходима за организацията на изкупвателния процес и преработката на вторичните суровини.

Във фирмата се използват мобилни багери на концерна "Фукс-Терекс" и на немския производител "О&К"; пакетиращи преси за стоманен скрап на водещите италиански фирми "Бонфилиоли" и "Колмар"; шведска преса за балиране на хартиени отпадъци "Пресонер".

Материално-техническата база на "Феникс Инверс" ЕООД включва още прес-ножица за рязане на лековесен скрап на белгийската фирма – "Лефорт" и шредерна инсталация "Бонфилиоли", с която се постига най-качествена преработка на железните отпадъци.

"Феникс Инверс" ООД е най-големият купувач на стоманени стружки в България. Изкупените стружки се преработват до брикети в цялостно изграден за целта стружкодробилен комплекс, който работи в непрекъснат режим. Произведените брикети увеличават производствения рандеман на електропещите в заводите потребители на черната металургия и се използват както в страната, така и чрез износ в други страни на Европейския съюз.

Фирмата разполага и с леярна за производство на алуминиеви сплави – силумини от отпадъци, с месечен капацитет от 80 – 100 т. Производственият вторичен алуминиев блок, сертифициран чрез анализно свидетелство на основата на спектрален анализ от лабораторията към леярната, се изнася предимно за Италия и Германия. Използват се поръчки и за някои заводи в страната.

Във фирмата се изкупуват и пластмасови вторични суровини. Те се преработват чрез технологична линия до регранулат.

За бъдещото развитие на дружеството ръководството му търси постоянно нови възможности, както в традиционната му дейност, така и инвестиции в нови области, свързани с екологията и осъществяването на крайни и нови технологични продукти.

Феникс Инверс ООД разполага с машина за ротационно леене на пластмаса с която произвежда Малки Пречиствателни съоръжения за отпадни битови води, резервоари и бидони за питейна вода и хранителни продукти. Повече информация може да получите от тук пречиствателни станции, резервоари и бидони.

Галерия

Вижте и сайта на дейността изработка и реализация на пречиствателни станции.